Hur VP Autoparts använder personuppgifter

1. Användning av persondata

För att ge god service till dig som kund och möjliggöra ett affärsmässigt smidigt samarbete med dig som leverantör och samarbetspartner hanterar vi personuppgifter som rör främst olika kontakt- och inloggningsuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter också för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss. Uppgifter som används i bokföringen sparas enligt bokföringslagen.

2. Personer vi lagrar persondata om

Vi hanterar endast personuppgifter för våra kunder, leverantörer, samarbetspartners eller andra som kontaktar oss. Vid rekryteringar hanterar vi personuppgifter om dig som söker jobb hos oss. Nedan förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter om respektive kategori.


2.1 Kunder

För att kunna hantera förfrågningar, beställningar, skicka ut information och utföra fakturering behandlar vi vissa kontaktuppgifter såsom namn, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer och mailadress om dig som kund. Uppgifterna hämtar vi in från dig personligen resp. hanterar vi uppgifter du lämnat till oss via webbplatsen, e-post, telefon eller brevledes. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer och kunna bedriva vår affärsverksamhet.

2.2 Leverantörer

För våra leverantörer och samarbetspartners behandlar vi kontaktuppgifter såsom namn, organisationsnummer eller VAT-nummer, fakturaadress och leveransadress, kontaktperson och roll inom företaget, telefonnummer, mailadress och bankförbindelser. Vi behandlar dessa personuppgifter med stöd i vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer och kunna bedriva vår affärsverksamhet.

2.3 Arbetssökande

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara personuppgifter nödvändiga för rekryteringsprocessen. Därför sparar vi dina kontaktuppgifter samt andra uppgifter du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument under rekryteringsprocessen. Dina uppgifter hanteras av våra anställda som jobbar med rekryteringen. Dina uppgifter kan också lämnas ut till företag och konsulter vi samarbetar med inom rekryteringen. Vi sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Om din ansökan inte leder till jobb sparar vi, med ditt godkännande, gärna din ansökan för framtida rekryteringsbehov.

3. Hantering genom vår kundtjänst


3.1 Orderhantering och support


För att vi ska kunna bedriva en fungerande administration och uppföljning mot våra kunder sparar vi namn, telefonnummer, mailadress samt i de fall det handlar om ett företag även roll inom företaget i vårt kundregister. För svenska företag sparas organisationsnumret, för europeiska företag sparas VAT-numret, för norska privatpersoner även det norska personnumret.

3.2 Kontaktvägar


När du kontaktar vår kundservice samlar vi in ditt namn och främst din e-postadress men även andra kontaktvägar till dig beroende på vilka kontaktvägar du valde att bli kontaktat på. Dessa uppgifter hanterar vi för att kunna handlägga och besvara dina frågor i ärendet. 

4. Lagring av persondata

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med att vi samlar in uppgifterna, eller så länge vi annars enligt lag är skyldiga att göra det. Har vi inte skyldighet längre att spara uppgifterna, kan du närsomhelst ta tillbaka ditt godkännande och begära radering av dina personuppgifter.

5. Webbplats


5.1 Cookiehantering


När du använder vår webbplats sparas små textfiler, såkallade cookies, i din webbläsare. Dessa används för att hålla webbplatsen tillförlitlig och säker, för att mäta prestandan, leverera anpassade shoppingupplevelser och skräddarsy reklam för dig. Du kan godkänna att alla cookies levereras eller läsa mer och ange resp. ändra dina inställningar. Om du väljer att inte acceptera cookies försämras webbplatsens funktionalitet. Du ombeds lämna vissa uppgifter flera gånger. Historik om besökta artiklar finns inte tillgänglig; information om vald språk, leveransland, fraktalternativ, betallösning mm. behöver anges för varje ordertillfälle. Du kan välja att rensa cookies från din webbläsare. Hur du går tillväga kan du läsa här.

5.2 IP-adress

En IP-adress är en unik adress som används för att identifiera och kommunicera med enheter i ett nätverk. Ditt IP-nummer används och sparas vid varje beställningstillfälle och knuts till varje enskild beställning. IP-numret sparas så länge beställningen är aktivt. Efter fakturering av beställningen följer uppbevaringen lagstadgat uppbevaringsfrist för fakturor.

5.3 Tredjepartslösningar 

För att kunna tillhandahålla en modern webbplats samarbetar vi med tredjepartsaktörer. Dessa sparar i viss mån personuppgifter om dig. Onlinebetalningar går genom valt tredjepartsaktör och din bank. Din bank är ansvarig för den behandling av personuppgifter den utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning. Använd nedanstående länkar till aktörernas webbplatser för att läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Creditsafe

För svenska företag som ansöker om att handla mot kredit genomför vi en kreditkontroll. Läs mer på Creditsafes webbplats om hantering av personuppgifter.

Klarna
Svenska, danska och finska kunder kan välja att genomföra betalningen i webshopen med Klarna. Läs mer på Klarnas webbplats om hantering av personuppgifter.

Nets
Alla kunder utan särskilt avtal kan välja att genomföra betalningen i webshopen med kortbetalning (Visa/Mastercard) tillhandahållen av Nets. Läs mer på Nets webbplats om hantering av personuppgifter.

Swish
Svenska kunder kan välja att genomföra betalningen i webshopen med Swish. Läs mer på Swish webbplats om hantering av personuppgifter.

Schenker
Schenker lagrar adressdata för att kunna transportera din beställning antingen till din hemadress eller till ett närliggande ombud/terminal beroende på valt fraktsätt.

Postnord
Schenker lagrar adressdata för att kunna transportera din beställning antingen till din hemadress eller till ett närliggande ombud/terminal beroende på valt fraktsätt.

N-Shift
N-Shift lagrar adressdata online för att kunna möjliggöra tracking av transporten av din beställning.

6. När vi använder personnummer

Vi använder och sparar inga svenska personnummer. För svenska företag sparar vi organisationsnumret, för företag med sits i ett europeisk land sparar vi VAT-numret och för norska privatpersoner sparar vi det norska personnumret (krävs för frakthantering till Norge av norska tullen).

7. Dina rättigheter som registrerad

7.1 Få information

Du har alltid rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter. Vill du veta vilka personuppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta oss och be om ett registerutdrag. När du kontaktar oss kan du behöva intyga vem du är. Vi kan fråga dig om din identitet för att vara säkra på att vi ger informationen till rätt person.

7.2 Begära rättelse


Skulle dina kontaktuppgifter ändras får du gärna höra av dig så rättar vi uppgifterna. För att vi ska kunna kontakta dig är det viktigt att vi har uppdaterade namn- och adresslistor.

7.3 Göra invändningar, begränsning och radering


Du har alltid rätt att ifrågasätta vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att be att vi begränsar onödig behandling samt att vi tar bort överflödiga personuppgifter. Får du våra informationsutskick har du alltid rätt att avregistrera dig från framtida utskick. Hur du gör för att avregistrera dig framgår av utskicket i slutet på mailet.

7.4 Få personuppgifter exporterade


Om vi sparar och använder dina personuppgifter med ditt godkännande eller med grund i ett avtal vi har med dig har du rätt att be oss exportera dina personuppgifter till ett annat företag eller annan organisation.

8. Hur du lämnar klagomål

Skulle du uppleva att vi inte hanterar dina personuppgifter på rätt sätt är du välkommen att kontakta oss på info@vp-autoparts.se initialt.
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är den myndighet som övervakar att företag och organisationer följer reglerna för användandet av personuppgifter och du kan kontakta dem via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.

9. Hur du kontaktar oss

Har du några frågor om hur vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter, eller vill du utöva dina rättigheter, kontakta oss på e-postadress info@vp-autoparts.se eller telefon 033-20 64 64.

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vid väsentliga förändringar i vår hantering av personuppgifter ser vi till att meddela de som berörs av ändringen. Vi uppdaterade denna information om hur vi använder personuppgifter den 11 januari 2024.


Fullständiga kontaktuppgifter om personuppgiftsansvarig VP Autoparts AB

Adress: Industrivägen 7, 513 32 FRISTAD
Telefon: 033-20 64 64
E-post: info@vp-autoparts.se
Organisationsnummer: 556526-9148

Hur VP Autoparts använder personuppgifter

1. Användning av persondata

För att ge god service till dig som kund och möjliggöra ett affärsmässigt smidigt samarbete med dig som leverantör och samarbetspartner hanterar vi personuppgifter som rör främst olika kontakt- och inloggningsuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter också för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss. Uppgifter som används i bokföringen sparas enligt bokföringslagen.

2. Personer vi lagrar persondata om

Vi hanterar endast personuppgifter för våra kunder, leverantörer, samarbetspartners eller andra som kontaktar oss. Vid rekryteringar hanterar vi personuppgifter om dig som söker jobb hos oss. Nedan förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter om respektive kategori.


2.1 Kunder

För att kunna hantera förfrågningar, beställningar, skicka ut information och utföra fakturering behandlar vi vissa kontaktuppgifter såsom namn, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer och mailadress om dig som kund. Uppgifterna hämtar vi in från dig personligen resp. hanterar vi uppgifter du lämnat till oss via webbplatsen, e-post, telefon eller brevledes. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer och kunna bedriva vår affärsverksamhet.

2.2 Leverantörer

För våra leverantörer och samarbetspartners behandlar vi kontaktuppgifter såsom namn, organisationsnummer eller VAT-nummer, fakturaadress och leveransadress, kontaktperson och roll inom företaget, telefonnummer, mailadress och bankförbindelser. Vi behandlar dessa personuppgifter med stöd i vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer och kunna bedriva vår affärsverksamhet.

2.3 Arbetssökande

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara personuppgifter nödvändiga för rekryteringsprocessen. Därför sparar vi dina kontaktuppgifter samt andra uppgifter du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument under rekryteringsprocessen. Dina uppgifter hanteras av våra anställda som jobbar med rekryteringen. Dina uppgifter kan också lämnas ut till företag och konsulter vi samarbetar med inom rekryteringen. Vi sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Om din ansökan inte leder till jobb sparar vi, med ditt godkännande, gärna din ansökan för framtida rekryteringsbehov.

3. Hantering genom vår kundtjänst


3.1 Orderhantering och support


För att vi ska kunna bedriva en fungerande administration och uppföljning mot våra kunder sparar vi namn, telefonnummer, mailadress samt i de fall det handlar om ett företag även roll inom företaget i vårt kundregister. För svenska företag sparas organisationsnumret, för europeiska företag sparas VAT-numret, för norska privatpersoner även det norska personnumret.

3.2 Kontaktvägar


När du kontaktar vår kundservice samlar vi in ditt namn och främst din e-postadress men även andra kontaktvägar till dig beroende på vilka kontaktvägar du valde att bli kontaktat på. Dessa uppgifter hanterar vi för att kunna handlägga och besvara dina frågor i ärendet. 

4. Lagring av persondata

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med att vi samlar in uppgifterna, eller så länge vi annars enligt lag är skyldiga att göra det. Har vi inte skyldighet längre att spara uppgifterna, kan du närsomhelst ta tillbaka ditt godkännande och begära radering av dina personuppgifter.

5. Webbplats


5.1 Cookiehantering


När du använder vår webbplats sparas små textfiler, såkallade cookies, i din webbläsare. Dessa används för att hålla webbplatsen tillförlitlig och säker, för att mäta prestandan, leverera anpassade shoppingupplevelser och skräddarsy reklam för dig. Du kan godkänna att alla cookies levereras eller läsa mer och ange resp. ändra dina inställningar. Om du väljer att inte acceptera cookies försämras webbplatsens funktionalitet. Du ombeds lämna vissa uppgifter flera gånger. Historik om besökta artiklar finns inte tillgänglig; information om vald språk, leveransland, fraktalternativ, betallösning mm. behöver anges för varje ordertillfälle. Du kan välja att rensa cookies från din webbläsare. Hur du går tillväga kan du läsa här.

5.2 IP-adress

En IP-adress är en unik adress som används för att identifiera och kommunicera med enheter i ett nätverk. Ditt IP-nummer används och sparas vid varje beställningstillfälle och knuts till varje enskild beställning. IP-numret sparas så länge beställningen är aktivt. Efter fakturering av beställningen följer uppbevaringen lagstadgat uppbevaringsfrist för fakturor.

5.3 Tredjepartslösningar 

För att kunna tillhandahålla en modern webbplats samarbetar vi med tredjepartsaktörer. Dessa sparar i viss mån personuppgifter om dig. Onlinebetalningar går genom valt tredjepartsaktör och din bank. Din bank är ansvarig för den behandling av personuppgifter den utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning. Använd nedanstående länkar till aktörernas webbplatser för att läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Creditsafe

För svenska företag som ansöker om att handla mot kredit genomför vi en kreditkontroll. Läs mer på Creditsafes webbplats om hantering av personuppgifter.

Klarna
Svenska, danska och finska kunder kan välja att genomföra betalningen i webshopen med Klarna. Läs mer på Klarnas webbplats om hantering av personuppgifter.

Nets
Alla kunder utan särskilt avtal kan välja att genomföra betalningen i webshopen med kortbetalning (Visa/Mastercard) tillhandahållen av Nets. Läs mer på Nets webbplats om hantering av personuppgifter.

Swish
Svenska kunder kan välja att genomföra betalningen i webshopen med Swish. Läs mer på Swish webbplats om hantering av personuppgifter.

Schenker
Schenker lagrar adressdata för att kunna transportera din beställning antingen till din hemadress eller till ett närliggande ombud/terminal beroende på valt fraktsätt.

Postnord
Schenker lagrar adressdata för att kunna transportera din beställning antingen till din hemadress eller till ett närliggande ombud/terminal beroende på valt fraktsätt.

N-Shift
N-Shift lagrar adressdata online för att kunna möjliggöra tracking av transporten av din beställning.

6. När vi använder personnummer

Vi använder och sparar inga svenska personnummer. För svenska företag sparar vi organisationsnumret, för företag med sits i ett europeisk land sparar vi VAT-numret och för norska privatpersoner sparar vi det norska personnumret (krävs för frakthantering till Norge av norska tullen).

7. Dina rättigheter som registrerad

7.1 Få information

Du har alltid rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter. Vill du veta vilka personuppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta oss och be om ett registerutdrag. När du kontaktar oss kan du behöva intyga vem du är. Vi kan fråga dig om din identitet för att vara säkra på att vi ger informationen till rätt person.

7.2 Begära rättelse


Skulle dina kontaktuppgifter ändras får du gärna höra av dig så rättar vi uppgifterna. För att vi ska kunna kontakta dig är det viktigt att vi har uppdaterade namn- och adresslistor.

7.3 Göra invändningar, begränsning och radering


Du har alltid rätt att ifrågasätta vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att be att vi begränsar onödig behandling samt att vi tar bort överflödiga personuppgifter. Får du våra informationsutskick har du alltid rätt att avregistrera dig från framtida utskick. Hur du gör för att avregistrera dig framgår av utskicket i slutet på mailet.

7.4 Få personuppgifter exporterade


Om vi sparar och använder dina personuppgifter med ditt godkännande eller med grund i ett avtal vi har med dig har du rätt att be oss exportera dina personuppgifter till ett annat företag eller annan organisation.

8. Hur du lämnar klagomål

Skulle du uppleva att vi inte hanterar dina personuppgifter på rätt sätt är du välkommen att kontakta oss på info@vp-autoparts.se initialt.
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är den myndighet som övervakar att företag och organisationer följer reglerna för användandet av personuppgifter och du kan kontakta dem via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.

9. Hur du kontaktar oss

Har du några frågor om hur vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter, eller vill du utöva dina rättigheter, kontakta oss på e-postadress info@vp-autoparts.se eller telefon 033-20 64 64.

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vid väsentliga förändringar i vår hantering av personuppgifter ser vi till att meddela de som berörs av ändringen. Vi uppdaterade denna information om hur vi använder personuppgifter den 11 januari 2024.


Fullständiga kontaktuppgifter om personuppgiftsansvarig VP Autoparts AB

Adress: Industrivägen 7, 513 32 FRISTAD
Telefon: 033-20 64 64
E-post: info@vp-autoparts.se
Organisationsnummer: 556526-9148